آغاز توزیع کارت آزمون کنکور سراسری از ۴ تیر


آزمون عمومی واختصاصی گروه علوم ریاضی و فنی در صبح پنج شنبه ۸ تیرماه، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه ۸ تیرماه، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۹ تیرماه، داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر جمعه ۹ تیرماه و گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح شنبه ۱۰ تیرماه در ۳۴۶ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.‌

آغاز توزیع کارت از ۴ تیرماه

کارت‌های‌ شرکت در آزمون ‌برای‌ تمام داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری‌سال ۱۳۹۱ از روز یکشنبه ۴ تیرماه تا روز چهارشنبه ۷ تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی می‌بایستی به حوزه‌های رفع نقص کارت مراجعه کنند.

کارت‌های‌ شرکت در‌ آزمون‌ تمام داوطلبان‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌انسانی‌، هنر و زبان‌های ‌خارجی‌ از روز یکشنبه ۴ تیرماه تا روز چهارشنبه ۷ تیرماه برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

تمام داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت‌نام خود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کد رهگیری و شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

براساس این گزارش داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم یا گروه‌های آزمایشی دوم و سوم خود اقدام کنند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا تمام داوطلبان باید شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبانی که اطلاعات کارت اعتباری خود را ندارند نگران نباشند

چنانچه هر یک از داوطلبان موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون نیستند یا اطلاعات کارت اعتباری را در اختیار ندارند، لازم است با همراه داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاً از روز دوشنبه ۴ تیرماه تا روز چهارشنبه ۷ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸ به باجه رفع نقص حوزه ذیربط مراجعه کنند.

داوطلبانی که در زمان ثبت‌نام آزمون موفق به اعلام علاقه‌مندی به موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام‌نور نشده‌اند، می‌توانند با پرداخت مبلغ ۴۶ هزار ریال بصورت الکترونیکی به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب ازطریق سایت سازمان سنجش نسبت به علامت‌گذاری بند فوق از روز ۴ تا ۱۵ تیرماه اقدام کنند.

براساس این گزارش در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

درِحوزه‌های امتحانی صبح‌ها راس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۴:۳۰(دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآیند آزمون صبح‌ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) و بعد از ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز می‌شود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالن‌های امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مذکور به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رفتار خواهد شد.

برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروه‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌ و زبان‌های‌خارجی‌ که‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر باگذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۵ تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون‌ گروه هنر نیز جداگانه‌ صادر شده‌ است‌. این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ هنر را نیز علاوه‌ بر پرینت کارت‌ شرکت در آزمون ‌گروه‌آزمایشی‌ مربوط‌ ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ‌دریافت‌ کنند. برای‌ این‌ قبیل‌ داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ پرینت هر دوکارت‌ شرکت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ‌دریافت‌ کنند.

برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروه‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌ و هنر که‌ علاقه‌ مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های‌ خارجی‌ نیز با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۶ تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون گروه زبان‌های‌ خارجی‌ نیز صادر شده‌ است‌. این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ آزمایشی‌ زبان‌های‌ خارجی‌ را نیز علاوه‌ بر کارت‌ پرینت گروه‌ آزمایشی‌ مربوط‌ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ کنند. به‌ عبارتی برای‌ این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون صادر شده‌ است‌ که‌ لازم ‌است‌ پرینت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ کنند.

برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروه‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ که‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در گروه‌ هنر و همچنین‌ گروه‌ زبان‌های‌ خارجی‌ با علامتگذاری‌ در ردیف‌های‌ ۴۵ و ۴۶ تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون (یک‌ کارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌یا علوم‌ تجربی‌ یا علوم‌ انسانی‌ و دو کارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای‌ گروه‌ هنر و زبان‌های‌ خارجی‌) صادر شده‌ است‌. این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ باید پرینت هر سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون را ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ‌ دریافت‌ کنند.

داوطلبان دارای دیپلم کامل بهیاری و آن دسته از بهیاران شاغل که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت‌نام کرده‌اند علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، بایستی به دروس اختصاصی بهیاری نیز که در دفترچه شماره ۳ درج شدده، پاسخ دهند. وضعیت بهیاران شاغل بر روی کارت شرکت در آزمون در قسمت بهیاری، کلمه «بلی» مشخص شده است.

به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ که‌ عنوان‌ دیپلم و گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام‌ جدید آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ (کد۱۸) است و باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ ، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ گروه‌ مذکــور، درس ‌اصول، عقاید و فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند توصیه‌ اکید می‌شود که‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما که‌ به همراه‌ کارت‌ شرکت در آزمون ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت‌ و پرینت است توجه‌ کنند. وضعیت‌ چنین‌ داوطلبانی‌ که‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌)، لازم‌است‌ درس‌ اصول‌، عقاید و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقا” در دفترچه‌ راهنمای‌ شرکت‌ درآزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ یکی‌ از بندهای‌ ۱یا۲ یا ۳ یا ۴ و یا ۵ ردیف‌۲۲ (بند معلولیت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ کرده‌ و مدرک‌ مورد تایید از سازمان بهزیستی را نیز در زمان ثبت‌نام برای سازمان سنجش ارسال کرده‌اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبی‌ یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامتگذاری‌ و مدرک ‌مورد تایید را نیز ارسال کرده ولی‌ در کارت‌ شرکت در آزمون وی عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب‌ را سریعا” به‌ نماینده‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ اطلاع‌دهد تا قبل‌ ازبرگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی ‌مشخص‌ شود.

از آنجا که‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۱ منحصرا” آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ دارای‌ مدرک‌ پیش‌ دانشگاهی‌ بوده‌ یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ هستند، مجاز به‌ ثبت‌‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ بوده‌اند، بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند، مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۱ نیستند و بدیهی‌ است‌ درصورت‌ شرکت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ نهایی‌ حذف‌ خواهند شد.

مطالب مرتبط:

  1. ثبت‌نام آزمون دکتری ۹۲ از فردا ( ۷ آذر ) آغاز می‌شود
  2. نتایج نهایی کنکور ۹۱ اعلام شد+لینک اعلام نتایج
  3. ۲۲ شهریور؛ اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۱
  4. دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۱
  5. انتخاب رشته کنکور ۹۱ آغاز شد
  6. نتایج اولیه کنکور سراسری ساعت ۱۴ امروز اعلام می شود
  7. زمان آغاز ثبت‌ نام آزمون تافل اعلام شدخرداد ۲۸ام, ۱۳۹۱ | بازدید : 857 views | دسته: اخبار، موضوعات
برچسب ها: ، ،

mail


جدیدترین گالری عکس ها
افزودن نظر:خوراک سایت