نظرت راجع به عشقمون چیه ؟ / ترول

پاک کردن گوشی / ترول

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

دعوای پسرا و دخترا / ترول

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

خرید رفتن من و مامان / ترول

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

یکم خورده آهن بریزید تو دریا / ترول

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

سری جدید ترول فارسی / فروردین ۹۲

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

ادامه خواندن سری جدید ترول فارسی / فروردین ۹۲

وقتی باد به موهام می خوره /ترول

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

شاگرد و معلم / ترول

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir

تو چرا داری برگه منو می خونی!؟ / ترول

من در حال رفتن به مدرسه / ترول

وب سایت فارسی زبان برای دانلود ها | www.4downloads.ir